Rotfylling

Rotfylling er en behandling som må gjøres hvis tannen er så skadet at nerven (Pulpa) som ligger inni tannen blir betent. Denne skaden oppstår ofte hvis tannen er på tur til å dø. Årsaken til dette kan for eksempel skyldes karies, store fyllinger som lekker eller tanngnissing. Rotfylling er ofte en behandling som kan ta lang tid. Spesielt hvis man har dødt vev i rotkanalen som må fjernes før man kan fortsette behandlingen. Fremgangsmåten er at tannlegen må finne rotkanalene, den infiserte nerven fjernes med hjelp av spesielle instrumenter. Deretter fylles tannen i de rensede rotkanalene med et materiale som er en slags gummi. På toppen av tannen må tannlegen legge en krone eller en fylling.