Konserverende behandling

Konserverende behandling er når vi lager fyllinger i tannen. Da behandler vi tannråte og Karies. På denne måten bevarer vi tannen.