Hva er tannimplantat?

Tannimplantat er en moderne behandling for å erstatte tenner du har mistet. Dette er i dag en vanlig behandling med en god og forutsigbar prognose. Tannimplantat består av to deler, en del som ligner tannroten og en som ligner tannkronen. Delen som ligner tannroten festes i kjevebenet og den andre delen festes oppå.

Operasjon

Hvordan utføres en implantatbehandling?

Tannlegen din bør undersøke dine muligheter for tannimplantat og diskutere dette med deg. Etterpå planlegger tannlegen innsettingen av implantatet. Selve inngrepet er smertefritt, og foregår med lokalbedøvelse. Etter 3-4 måneder er det tid for å sette tannkronen på tannimplantatet. Du må regne med flere tannlegebesøk under denne behandlingen. I behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres. Prognosen for implantat er ofte god (95-98%). Vi utføre implantat med sinuslift og benimplantasjon.

Hva koster en implantat?

I dag finnes det ulike typer tannimplantater og priser. Det er derimot viktig å få et implantat som har blitt testet over tid og som har en god prognose. Tannmplantater trenger pleie og oppfølging slik som vanlige tenner. Derfor anbefaler vi at du får utført implantatetbehandling ved ditt bosted, eller der det er enkelt å oppsøke tannlegen om det skulle oppstå problemer.

Om du får implantatet billig i utlandet er det ikke garantert at anerkjente og veldokumenterte tannimplantater benyttes, og det er heller ikke sikkert at vi bruker samme utstyr og deler som trengs til reparasjoner og vedlikehold av systemet. Da kan det være mulig at du må dra tilbake til utlandet for vedlikehold eller reparasjon. Implantatbehandling i Norge er kostbart, men du får god kvalitet og originale deler. I tillegg vil vi kunne følge opp ditt tannimplantat på en profesjonell måte, og dermed bedre prognosen.

For mer informasjon ring 751 31788